Hasznos tudnivalók

A Taekwon-do

TAEKWON-DO:  Rúgásokra, ugró rúgásokra, ütésekre, hárításokra épülő jellegzetesen látványos koreai harcmodor, pusztakezes önvédelmi és közelharc rendszer, modern küzdő és versenysport, mozgásművészet?

Igen.

Mindez szerepelhet meghatározásként, de tartalma jóval több ennél. Az igazi Taekwon-do az már harcművészet! Sajátos életforma és viselkedésmód, szigorú nevelési rendszer és filozófia is egyben, mely az edzések során önként vállalt katonai fegyelemmel párosul.

 

A „Taekwon-do” kifejezés koreai eredetű. A három szókép összevonásából kialakított név jelentése a következő:
 
TAE = lábtechnika v. rúgás,
KWON = kéztechnika v. ütés, 
DO = művészet, út, v. módszer.
 
 
Szó szerinti fordításban a TAEKWON-DO tehát annyit tesz, mint a "Láb és kéztechnikai küzdés művészete", vagy tömören "Az önvédelem művészete". Más megközelítésben a Taekwon-do tudomány, vagyis a test tudományos alkalmazása a harcművészetben. Az ember, aki az anatómia, biomechanika és fizika törvényszerűségeinek ismeretében, testének intenzív edzése során képes elérni a benne rejlő lehetőségek maximumát! De ne feledjük, pusztán a technikák gyakorlása (legyen az bármilyen magas szintű sporttevékenység) még senkit sem tesz harcművésszé. Ez csak a megfelelő lelki töltéssel és szellemi felkészültséggel párosulva, vele szoros egységet alkotva éri el végső célját.

 

Taekwon-do tízparancsolat tanítványoknak

1. A tanítvány soha ne fáradjon bele a tanulásba. Bárhol és bármikor tanuljon, eddzen, gyakoroljon, ahol lehetősége nyílik rá: ez a tudás alapja.

2. Igyekezzék saját mércéjét, elméleti és technikai felkészültségét mindig a lehető legmagasabbra állítani. A tanítvány által elért eredmények jelentik a mester számára a legnagyobb jutalmat. A tanuló hozzon áldozatot mesteréért, klubjáért és a Taekwon-doért. Ha szükség van rá, versenyezzen, a magasabb fokozatúak pedig nyújtsanak segítséget az edzői munkában.

3. A növendék viselkedésében és emberi tulajdonságaiban mutasson jó példát. Legyen visszafogott és tisztelettudó. Tudásával ne kérkedjen, sporttársait ne bírálja.

4. Legyen hűséges és kitartó, soha ne kritizálja mások előtt mesterét és az általa képviselt stílust, vagy iskolát.

4. Legyen hűséges és kitartó, soha ne kritizálja mások előtt mesterét és az általa képviselt stílust, vagy iskolát.

5. Ha instruktorától új technikát tanul, szorgalmasan gyakorolja addig, amíg tökéletesen el nem sajátítja.

6. Jusson mindig eszébe, hogy az edzőtermen kívüli viselkedésével és életmódjával a klubjára és a Taekwon-do egészére vet fényt.

7. Egy tanítvány vagy elfogadja, és maradéktalanul magáévá teszi a mester elveit és tanításait, vagy nincs keresnivalója a klubban!

8. Minden tanítvány törődjön bele, hogy társai rovására semmiféle előjogokat vagy kivételezést nem érhet el. A mesterrel szemben senki       nem viselkedhet tiszteletlenül, nem kérdőjelezheti meg edző utasítását.

9. A közönyös és érdektelen növendék soha nem lesz képes eredmények elérésére. A mesterrel szembeni őszinteség alapja a tanítvány-mester kapcsolatnak.

10. A tanítvány soha ne éljen vissza a belé helyezett bizalommal!

 

Edzőtermi előírások

1. Az edzőterembe utcai cipővel belépni, ott enni, inni; dohányozni, hangosan beszélgetni, komolytalanul viselkedni szigorúan tilos! (Ez a látogatókra is vonatkozik!)

2. A Dojangba való be-, illetve kilépéskor minden taekwon-doin meghajlással köteles köszönni a teremben tartózkodó legmagasabb övfokozatú mester irányába. Fekete övesek távolléte esetén a jelenlevő rangidős edzésvezető, vagy a csapatzászló felé történik a tiszteletadás. Tiszteletadásnál a törzs 30°-os, a fej 45°-os szögben hajlik meg.

3. Köszönésként a mesterek felé - mind az edzőteremben, mind pedig az utcán, vagy egyéb helyeken is - a meghajlás kötelező! (Minden esetben az alacsonyabb övfokozatú hajoljon meg először). A mester megszólítása Sabom-nim – magyarul: mester - az országos vezető, alapító mester megszólítása: Kwang jang-nim.

4. Mindenkinek be kell tartani a magasabb övfokozatúak felé a tiszteletadás szabályait.

5. Az edzés csakis a klubvezető-mester, vagy a megbízott helyettese jelenlétében (illetve tudtával és engedélyével) kezdhető el.

6. Az edzésekről késni, vagy hamarabb elmenni nem, vagy csak nagyon indokolt esetben lehet.

7. A sorakozó után érkezők kötelesek az ajtóban megállva várakozni és csak mesterük intésére állhatnak be! Az edzések menetét fegyelmezetlenkedéssel, beszélgetéssel senki sem zavarhatja! Előzetes engedély nélkül a sorból kilépni, az edzőtermet elhagyni, illetve az edzésekre beállni szigorúan tilos!

8. A sérülések megelőzése végett a tanítványok nem viselhetnek az edzéseken sem ékszereket, sem fémtárgyakat (órát, gyűrűt, láncot, fülbevalót, karkötőt, stb.) szemüvegben tilos küzdeni, de az edzéseken saját felelősségére bárki használhatja. Minden tanítvány köteles kéz- és lábkörmeit rendszeresen rövidre vágni, a foglalkozásokon tisztára mosott ruhában, ápoltan megjelenni.

9. Taekwon-do egyenruhában a teremben tartózkodók csak a földre ülhetnek pihenés céljából!

10. A klubban a rendért a legmagasabb övfokozatú színes övesek a felelősek és kötelességük a fegyelem bármilyen eszközzel való betartatása!

11. A foglalkozások megkezdése előtti időt a tanítványok technikai tudásuk, fizikai képességeik fejlesztésére fordítsák.

12. A tanfolyami és tagdíjakat pontosan fizessék be, aki többszöri felszólításra sem rendezi anyagi lemaradását, fegyelmi büntetést kap. Folyamatos és/vagy igazolatlan távolmaradások öv vizsgáról való eltiltást, a klubból való kizárást eredményezik.

13. Mindenki hang nélkül és a legjobb tudását nyújtva, keményen dolgozzon meg az eredményekért.

14. Tudni kell önfegyelemmel viselni a terhelések okozta fájdalomérzetet, fáradságot, kellemetlenséget.

15. Egy edzőtermet   

            - az oda belépők alázatos magatartása,

            - az ott végzett kemény munka,

            - a Taekwon-do szelleme teszi Dojanggá!

Töréstechnika

1. Erőtörés - minél több anyagot eltörni.

2. Gyorsasági törés - pár centiről eltörni a célpontot.

3. Speciál törés - egy felugrásból minél több célpontot eltörni.

4. Technikai törés - minél magasabb, vagy minél távolabbi célpontot eltörni.

5. Akció törés - minél gyorsabban, sorban több célpont eltörése.

Önvédelem

Ősi íratlan szabályok:

                 - inkább kitérni, mint elfogadni az értelmetlen provokálást, kihívást.

                 - inkább lefogni, visszatartani, mint megsebesíteni.

                 - inkább megsebesíteni, mint megnyomorítani.

                 - inkább megnyomorítani, mint megölni.

                 - inkább megölni, mint hogy téged öljön meg.

Meghajlások

Mikor kell meghajolni?

            - terembe be- és kilépéskor

            - páros gyakorlatok előtt, után a párod felé

            - magasabb öves felé, megszólítás előtt, majd megköszönni a válaszát

            - töréstechnika előtt, után, bemutatón a közönség felé, vizsgán a vizsgáztató felé

            - övvizsga területére be- és kilépéskor

            - edzőtermen kívül is, ha magasabb övessel vagy mesterrel találkozol,  köszönés képpen

            -  versenyen, mérkőzés előtt, után a bírók és az ellenfeled felé

 

Övszínek

Hányadik          színe                    

                    10. Gup               Fehér                            

                      9. Gup               Fehér/sárga                 

                      8. Gup               Sárga                            

                      7. Gup               Sárga/zöld                   

                      6. Gup               Zöld                              

                      5. Gup               Zöld/kék                        

                      4. Gup               Kék                                

                      3. Gup               Kék/piros                       

                      2. Gup               Piros                              

                      1. Gup               Piros/fekete                   

                     1-9 Dan               Fekete                          

„A Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Alapszabálya“

21. § ÖVVIZSGÁZTATÁS

21.13. Az ITF által kötelezőleg előírt Dan-vizsgák közötti várakozási időktől eltekintve, a klubvezető mesterek és Instruktorok saját, kizárólagos hatáskörébe tartozik annak engedélyezése, hogy tanítványaik közül kiket és mikor engednek övvizsgákra. Ezek után viszont már a vizsgáztató mester joga eldönteni, hogy az adott vizsgán nyújtott teljesítmény alapján kit milyen fokozatra tart alkalmasnak, vagy alkalmatlannak."

Övszínek magyarázata

Fehér öv :     Az érintetlenség és gyermeki tisztaság szimbóluma. Utal arra, hogy a kezdő taekwondoin még nem rendelkezik komoly taekwon-do tudással.

Sárga öv :     A földet szimbolizálja, melyben az elültetett növény kicsírázik, és gyökeret ereszt. Így rögződnek a tudás alapjai is a taekwondoinban.

Zöld öv :       A növényt, növekedését szimbolizálja. Jelzi, hogy a technikák is igazi fejlődésnek indulnak.

Kék öv :        Az eget szimbolizálja, amely felé most már terebélyes faként tör a növény. Utal a mind magasabb taekwon-do tudásra.

Piros öv :      A tűz, a vér és a veszély szimbóluma. Emlékezteti a tanítványt, hogy most már óvatosan kell bánnia megszerzett Taekwon-do tudásával, de figyelmezteti ellenfelét is, hogy maradjon távol!

Fekete öv :   Szimbolizálja a félelmetes és kiismerhetetlen harcmodort. Ellentéte a fehérnek. Az elmélyült és mesterfokú taekwon-do tudást jelzi.

Vezényszavak

Chariot kyonge (Csariot kjonge) : Figyelem, tiszteletadás (Meghajlás)

Chariot sabomnimke thei-yo! Kyonge! (Csariot szabomnimke teijo! Kjonge!) : Figyelem! Tiszteletadás a mesternek! (csak fekete öveseknek!)

Chariot! Gukki-ye daiyo kyonge (Csariot gukkije dajo kjonge): Figyelem! !iszteletadás a csapatzászlónak!